Meulenberg

Fase2 Afbraak
Aard

Situering

Bij afbraakwerken worden bouwelementen doorgezaagd, doorgeslepen, gebroken of verbrijzeld en hierbij komt altijd stof vrij. Bij de afbraak van stenen gebouwen kan het zelfs om zeer grote hoeveelheden stof gaan.

Problematiek

Als de constructies die afgebroken worden, gevaarlijke producten bevatten, komt bij de afbraakwerken ook het schadelijke stof van deze producten vrij. Een voorbeeld hiervan is kwartsstof, dat schadelijk is voor de gezondheid en waarvan de nadelige invloed op de gezondheid inmiddels ruim gedocumenteerd is. De samenstelling van het vrijgekomen stof kan echter zeer gevarieerd zijn. Ook de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid zijn divers.

Afbraak

Als een nieuwbouw meteen volgt op een afbraak, kan je het oude gebouw slopen en het nieuwe optrekken tegen het verlaagde btw-tarief van 6 procent.

Wat zijn de voorwaarden?

  • In principe komen alle afbraak- en wederopbouwingswerken in aanmerking, ook de werken die gepaard gaan met de afwerking. Het is wel zaak de werkzaamheden te laten uitvoeren en factureren door een aannemer.
  • De sloop en de wederopbouw moeten onmiddellijk op elkaar volgen.
  • Na de werken wordt het nieuwe gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning. Maar je hoeft er zelf niet in te gaan wonen. Het is ook geen vereiste dat het af te breken pand een woning is, het kan dus bijvoorbeeld een garage zijn.
  • De bouwheer die van het verlaagde tarief wil gebruikmaken, moet een verklaring indienen bij het plaatselijke btw-controlekantoor. Overhandig ook een kopie ervan aan de aannemer. De verklaring vermeldt dat het nieuwe gebouw uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning zal dienen. Vergeet de bouwvergunning niet bij de aanvraag te voegen. Deze vergunning moet niet noodzakelijk op naam van de aanvrager staan. Wie dus een afbraakpand met een bouwvergunning koopt, kan ook het verlaagd tarief genieten op voorwaarde dat hij de werken laat uitvoeren door een aannemer.