Algemene informatie

 

MeulenbergMeulenberg is een wijk in de zuidoostelijke hoek van de Belgische deelgemeente Houthalen.

De steenkoolmijn van Houthalen zag het als een noodzaak om voor hun arbeiders huizen te bouwen. In 1925 bouwde men langs de Grote Steenweg de eerste tuinwijk, een dertigtal huizen, die plaatselijk de oude cité werd genoemd.

Een tweede tuinwijk op een andere locatie was nodig omdat men moeilijk nieuwe aansluitende percelen kon aankopen. Vanaf 1939 kwam die op Meulenberg, een tot dan toe onbewoond stuk heidegebied.

Omwille van de oorlogsomstandigheden en de onwil van de Belgen om in de mijn te werken werden maar een paar huizen bewoond. Enkele honderden Duitse SS'ers vonden er onderkomen en na de bevrijding werd gedurende anderhalf jaar hun plaats ingenomen door Engelse tanktroepen die in de buurt een uitstekend oefenterrein vonden.
 


Barakken Meulenberg

 

Witteblokken

HOUTHALEN - HELCHTEREN 
Geen renovatie maar nieuwbouw in Meulenberg 

HBVL: Dinsdag 19 februari 2019 

​​​I​​​​n de wijk Meulenberg worden 42 woningen afgebroken en komen er 53 in de plaats. Het merendeel van de woningen staat in de brem- en in de Hazelarenstraat. Ze voldoen niet meer aan de huidige woonvereisten. Eerdere plannen om de woningen te renoveren zijn opgeborgen omdat de kostprijs in verhouding te nieuwbouw te hoog zou liggen.

"Het gaat vooral om woningen uit het nieuwe gedeelte van de wijk", zegt schepen van huisvesting Göksal Kansli (CD&V). "Dus niet de mijnwerkerswoningen maar wel de grijze terrasshuizen." De aanvraag werd ingediend door de sociale woonmaatschappij Kempisch Thuis. "De vraag is het schepencollege gepasseerd in de kader van de lokale woontoets", gaat Kansli verder. "Daarvoor is er een goedkeuring. Al staat dit los van de omgevingsvergunning. Die is er op dit moment nog niet. De woningen zijn echt wel aan vervanging toe. Ze zijn gebouwd in de jaren '60 en '70 en beantwoorden niet meer aan de hedendaagse vereisten. De nieuwe huizen worden gebouwd op dezelfde oppervlakte als die waarop de huidige huize staan. 

Met dit verschil dat het er elf meer zullen zijn. De woonoppervlakte zal dus verminderen maar de ruimte zal efficiënster ingedeeld worden. Er zullen meer huizen met één en twee slaapkamers zijn. Die beslissing word genomen in functie van de aanvragen die op de wachtlijsten voorkomen. de mensen die in de af te breken huizen wonen, krijgen tijdelijk elders een onderkomen. Ze kunnen dan, als ze willen, later terugkeren naar een nieuwe woning." 
Wanneer de afbraak werken starten, staat nog niet vast. (vn) 

1Bremstraat

Bremstraat

2 Bremstraat

Bremstraat

3 Bremstraat

Bremstraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

4 Bremstraat

Bremstraat

5 Bremstraat

Bremstraat

6 Bremstraat

Bremstraat

7 Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

9 Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

Bremstraat

12b Bremstraat

Bremstraat

13) Bremstraat

Hazelarestraat

14 Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

15) Hazelarestraat

Hazelarestraat

16) Hazelarestraat

Hazelarestraat

17) Hazelarestraat

Hazelarestraat

18) Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat

Hazelarestraat


De woningen die afgebroken worden door nieuwe bevinden zich vooral in de Bremstraat en de Hazelarenstraat.  FOTO E.C. 
 

Bouwwerf_Fase3_Hazelarestraat

Brief aan de MAATSCHAPPIJ

Geachte Heer Bollen,

Geachte directeur van het Kempisch Tehuis,

Mijn naam is Etneo Cosimo en ik ben amateur fotograaf.

Ik ben sinds lange tijd, op een gepassioneerde manier, bezig met fotografie en met de geschiedenis en de evoluties binnen Houthalen-Helchteren.

Alle werken, veranderingen, evenementen en gebeurtenissen leg ik graag vast op de gevoelige plaat om op die manier de geschiedenis in beelden te kunnen vertalen en te archiveren.

Ik heb op dit vlak al heel wat reportages gemaakt en regelmatig doet men ook beroep op mij (ook vele officiële instanties) om beelden van het verleden op te diepen voor een of ander herdenking, feest, viering, aandenken, enz...
 

Ook de evolutie en de transformatie in en van de wijk Meulenberg, waar ik zelf woon, trekt mij aan. Het is enorm boeiend via beelden vast te stellen hoe mooi en waardevol een wijk kan veranderen vanuit woon- en bouw perspectief.

Ik heb tot hiertoe systematisch alle veranderingen en herschikkingen op beeld kunnen vastleggen.

Ik dank u hier oprecht voor.

De laatste tijd word ik nogal eens geweerd op de bouwwerf in Meulenberg omwille van het ontbreken van een officiële toelating om de werf even te mogen betreden.

Ik zou daarom graag van u, directeur van het Kempisch Tehuis, deze toelating willen ontvangen.

Ik begrijp dat men omwille van veiligheidsredenen voorzichtig is en risico’s wil vermijden.

Ik wil daarom hierbij officieel verklaren dat ik:

1. op eigen risico de werf betreed – ten persoonlijke titel. Ik alleen ben verantwoordelijk voor het betreden van de werf van het Kempisch Tehuis.

2. mij telkens in orde stel met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften: overal, werfschoenen, helm, enz...

Heel graag zou ik van u de toelating willen krijgen om onder genoemde voorwaarden de werf even te mogen betreden om geregeld enkele foto’s te maken naar de toekomst toe.

Ik ben u heel dankbaar daarvoor.

U kan ook altijd de gemaakte beelden bij mij opvragen voor eender welk doel.


Geachte Heer Bollen,

Ik dank u voor de aandacht die u geeft aan dit schrijven en hoop echt op een positief gevolg.


Vriendelijke groeten,

Etneo Cosimo

Haagdoornstraat 15

3530 Houthalen-Meulenberg
 

BRIEF AAN DE ARCHITECT

Aan de Heer Georgopolis
Architect van de bouwwerf op Meulenberg
In opdracht van het Kempisch Tehuis.
3530 Houthalen


Geachte Heer,

Mijn naam is Etneo Cosimo. Ik ben zelf woonachtig op Meulenberg in de Haagdoornstraat. Ik woon als mijnwerkerszoon in een mijnwerkershuis dat voorheen toebehoorde aan mijn ouders. Mijn ouders zijn midden jaren veertig van Italië naar hier geëmigreerd om in de Mijn te werken. Heel mijn leven heeft zich in Meulenberg afgespeeld en ik ben vergroeid met alles wat Meulenberg rijk is.

Ik ben een gepassioneerd fotograaf en leg de evolutie van Meulenberg al jaren vast op de gevoelige plaat. Ik heb ondertussen een zeer rijke beeldgeschiedenis opgebouwd van alles wat ze zich in de wijk voltrekt en voltrokken heeft.

Ook de mooie evolutie van woningen, van type huizen en woonmogelijkheden heb ik tot heden ongestoord kunnen fotograferen.

Ik bewonder het bouwgebeuren en zie in de aard van de woningen hoe de accenten gelegd worden op veiligheid en verbinding.

Sinds korte tijd wordt mij het leven als fotograaf bemoeilijkt. De veiligheidscoördinator van de werf/woningen “onder constructie” laat mij niet meer op de werf toe.

Ik begrijp dat enerzijds maar anderzijds moet ik je meedelen dat ik nog nooit enige last ervaren omdat ik:

 Een verklaring ondertekend heb aan het adres van het Kempisch tehuis dat ik op eigen risico de werf betreed.

 mij in orde stel met de veiligheidsvoorschriften (helm, vest, aangepaste schoenen, enz…).

Geachte heer,

De foto’s die ik maak, maak ik uit passie voor mijn wijk Meulenberg. Ik maak foto’s vanuit verwondering en vanuit een heel positief oogpunt. Ik wil via foto’s het mooie en positieve van de wijk beklemtonen. Bouwen en verbouwen, uw werk, maakt daar ook deel van uit.

Men heeft mij aangeraden om met u contact op te nemen in verband met een toestemming om de werf nog af en toe te mogen betreden om te fotograferen. De voorwaarden zoals ik ze boven schetste (eigen risico en uitrusting) blijven uiteraard van toepassing.

Ik hoop geachte heer dat u begrip heeft voor mijn situatie en vraag u beleefd om mij de toestemming te verlenen, zodat ik mijn levenswerk kan afmaken. Veel dank bij voorbaat en heel hartelijke groeten,

Etneo Cosimo
Haagdoornstraat 15

3530 Houthalen-Meulenberg.